steag UE

steag Guvernul Romaniei

steag Instrumente structurale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020

  • 27 septembrie 2018 – eveniment de lansare al proiectului
  • 31 ianuarie 2019 – data limită pentru depunerea dosarelor de candidatură grup țintă