steag UE

steag Guvernul Romaniei

steag Instrumente structurale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020

R: Vor fi selectate, pentru a participa la proiect, următoarele categorii de persoane:

 • 60 de copii de vârstă ante preșcolară;
 • 220 de copii de vârstă preșcolară;
 • 540 de elevi din învățământul primar și secundar;
 • 95 de tineri cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani, care au părăsit timpuriu școala și nu au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite;
 • 50 de tineri cu vârste între 16-24 de ani care au un loc de muncă, dar nu au absolvit învățământul obligatoriu;
 • 55 de adulți cu vârste între 25-64 de ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu;
 • 150 de părinți/tutori ai copiilor din învățământul ante preșcolar și preșcolar, care prezintă risc de părăsire timpurie a școlii.

R: Grupul țintă format din copii, elevi si părinți va fi selectat din următoarele localități: Cluj-Napoca, Panticeu, Suatu, Așchileu Mare, Ceanu Mare, iar cel format din tineri și adulți din localitățile: Panticeu, Suatu, Așchileu Mare, Ceanu Mare.

R: Înscrierea copiilor de vârstă ante preșcolară, preșcolară (3-5 ani) și a elevilor din învățământul primar și secundar se va realiza de către părinții sau tutorii acestora. Pentru detalii vă puteți adresa secretariatului unității școlare unde copilul/elevul participă la activități educaționale.

R: Următoarele tipuri de sprijin vor fi acordate în cadrul proiectului:

 • 60 de copii de vârstă ante preșcolară vor beneficia de: sprijin financiar, sprijin material (rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte, pachete  de igienă);
 • 220 de copii de vârstă preșcolară vor beneficia de: sprijin financiar, sprijin material (rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte, pachete de igienă);
 • 540 de elevi din învățământul primar și secundar vor beneficia de: sprijin material (rechizite);
 • 95 de tineri cu vârstă cuprinsa între 6-16 ani, care au părăsit timpuriu școala si nu au depășit cu cel puțin 4 ani vârstă corespunzătoare clasei neabsolvite vor beneficia de: sprijin financiar, sprijin material (rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte);
 • 50 de tineri de 16-24 de ani care au un loc de muncă, dar nu au absolvit învățământul obligatoriu vor beneficia de: sprijin financiar, sprijin material (rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte);
 • 55 de adulți intre 25-64 de ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu vor beneficia de: sprijin financiar, sprijin material (rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte).

R: Persoanele selectate să facă parte din grupul țintă al proiectului vor fi implicate în următoarele tipuri de activități, pe durata proiectului:

 • copiii de vârstă ante preșcolară vor participa la cercuri educaționale atractive, de lectură, muzică și teatru, adaptate vârstei lor; copiii cu dizabilități sau cu cerințe educaționale speciale vor beneficia de programe de intervenție timpurie (terapii specifice);
 • copiii de vârstă preșcolară vor participa la cercuri educaționale de engleză, dans, pictură, nutriție și sport, cunoașterea mediului și implicare socială, activități atractive în cadrul grădiniței: experimente creative, activități și jocuri în echipă, jocuri interactive, excursii și tabere școlare; copiii cu cerințe educaționale speciale vor participa la cercuri educaționale de nutriție și sport, cunoașterea mediului și implicare socială, teatru, muzică și dans, pictură, la activități de socializare și la excursii;
 • elevii din învățământul primar și secundar vor participa la: cercuri educaționale de robotică, html de bază, prelucrare imagini, siguranța pe internet și rețele sociale, limba engleză, la activități educaționale inovative -Mini Market, Manager în Școala ta, Tineri învață de la alți tineri și Implicare socială și nediscriminare, activități de tip „Școala după școală”, cercuri de pregătire pentru elevi de gimnaziu pentru examene naționale și la excursii și tabere școlare; copiii cu cerințe educaționale speciale vor participa la cercuri educaționale de engleză, pictură, nutriție și sport, muzică și dans, teatru, precum și la activități de tip „Școala după școală”;
 • tinerii cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani, care au părăsit timpuriu școala si nu au depășit cu cel puțin 4 ani vârstă corespunzătoare clasei neabsolvite vor avea șansa reîntoarcerii la scoală și finalizării studiilor;
 • tinerii de 16-24 de ani care au un loc de muncă, dar nu au absolvit învățământul obligatoriu și adulții între 25-64 de ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu vor avea șansa de a absolvi în maxim 2 ani ciclul gimnazial și vor fi încurajați să își urmeze studiile în continuare;
 • părinții copiilor de vârstă ante preșcolară și preșcolară vor beneficia de oportunitatea de a contribui la dezvoltarea educațională a propriilor copii prin participarea la cercurile educaționale de lectură și la workshop-uri de educație parentală.

R: Înscrierea candidaților în grupul țintă se va face la secretariatele unităților școlare parteneri asociați în proiect. Pentru completarea formularelor necesare pentru dosarul de candidatură, cei interesați vor beneficia de sprijinul reprezentanților unităților școlare. Înscrierea persoanelor cu vârsta mai mică de 14 ani se va realiza de către părinții sau tutorii acestora.

R: Analizați ghidul de înscriere ajutător pentru a identifica categoria în care vă puteți înscrie și solicitați la secretariatul unităților școlare, sprijinul partenerilor asociați în proiect. Aceștia vă vor informații despre categoria din care puteți face parte și vă vor sprijini în procesul de înscriere în grupul țintă.

R: Detalii despre documentele ce trebuie depuse la dosar, precum și formularele care trebuie completate de candidați sau de părinții candidaților cu vârsta mai mică de 14 ani, se regăsesc în ghidul de înscriere ajutător, disponibil pentru consultare în unitățile școlare, parteneri asociați în proiect, ce este publicat și la adresa: http://sfd.isjcj.ro/index.php/informatii-utile/ghid-inscriere/.

R: Listele cu candidații cu copiii admiși să ia parte la activitățile din proiect, se va publica pe site-ul proiectului – http://sfd.isjcj.ro și un anunț va fi publicat și pe pagina de Facebook, la adresa: Școala face diferența – SFD, https://www.facebook.com/Școala-face-diferența-SFD-424167631326764/?ref=bookmarks.

R: Pentru a avea acces la beneficiile acordate în cadrul proiectului „ȘCOALA FACE DIFERENȚA!” frecvența este obligatorie fiind un criteriu important și monitorizat pe toată durata proiectului.

R: În cazul în care un candidat nu depune până la termenul limită anunțat pentru selecția grupului țintă toate documentele solicitate, nu va putea fi selectat pentru a face parte din grupul țintă. În cazul în care, la nivel de proiect după prima etapă de selecție nu a fost selectat grupul țintă vizat, se va lansa o nouă etapă. Astfel candidații care nu au reușit să depună dosarele în prima etapă de selecție, vor avea șansa de a se înscrie în etapele ulterioare de selecție a grupului țintă.
R: În cazul în care o persoană s-a înscris sau reprezentantul legal a înscris un copil în alt proiect, și persoana a fost selectată să facă parte din grupul țintă al acelui proiect, nu va mai putea face parte din grupul țintă al proiectului „ȘCOALA FACE DIFERENȚA!” – POCU/74/6/18/104068. În momentul înscrierii în grupul țintă, candidații trebuie să completeze o Declarație privind evitarea dublei finanțări prin care își asumă faptul că: nu beneficiază sau copilul/elevul/tânărul al cărui reprezentant legal este nu beneficiază și nu face parte din grupul țintă al unui alt proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții: 10(i) – ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

R: La activitățile „Școala după Școală” vor fi selectați, de către experții „Școala după Școală”,  elevii cu statusul dosarului Aprobat și acceptați în grupul țintă, care îndeplinesc criteriile stabilite prin metodologia de derulare a programului. Experții „Școala după Școală” vor derula toate activitățile pentru evaluarea, selectarea și anunțarea elevilor ce vor participa la activitățile de tip „Școala după Școală”.

R: Elevii și adulții selectați să facă parte din grupul țintă al proiectului „ȘCOALA FACE DIFERENȚA!” – POCU/74/6/18/104068 vor începe activitățile în funcție de calendarul de implementare al proiectului. Se vor publica periodic anunțuri referitoare la lansarea activităților specifice din proiect, atât pe contul de Facebook al proiectului cât și pe site-ul web al proiectului.

R: Un elev poate participa la mai multe cercuri. Selecția se realizează la nivelul fiecărei unități școlare cu sprijinul experților din echipa de proiect, pe baza metodologiilor aprobate la nivel de proiect și a nevoilor locale. La activități vor putea fi selectați, elevii cu statusul dosarului Aprobat și acceptați în grupul țintă, care îndeplinesc criteriile stabilite prin metodologia de derulare a programului.

R: Elevii și adulții selectați să facă parte din grupul țintă al proiectului „ȘCOALA FACE DIFERENȚA!” eligibili pentru a primi sprijin financiar, conform metodologiei aprobate la nivel de proiect, vor fi anunțai din timp în legătură cu modul de acordare a sprijinului financiar.