steag UE

steag Guvernul Romaniei

steag Instrumente structurale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020

În perioada 10 iunie – 3 iulie 2019 se vor organiza 5 workshop-uri de bune practici

on

Cele 5 workshop-uri de bune practici se vor organiza în proiectul „ȘCOALA FACE DIFERENȚA!” – POCU/74/6/18/104068, în cadrul subactivității A6.2 Dezvoltarea de parteneriate între grădinițe, părinți și comunitate (workshop bune practici). La cele 5 evenimente vor fi invitați să participe părinți / tutori ai copiilor ante și preșcolari în risc de părăsire timpurie a scolii, ce fac parte din grupul țintă al proiectului, reprezentanți ai grădinițelor, membri ai comunității, experți din echipa de proiect etc.

Cititi mai mult “În perioada 10 iunie – 3 iulie 2019 se vor organiza 5 workshop-uri de bune practici”

Au început activitățile persoanele ce fac parte din programul „A doua șansă”

on

În 4 școli din proiect, au început activitățile educaționale, persoanele din grupul celor care participă la programul „A doua șansă”.
Programul „A doua șansă” se adresează adolescenților, tinerilor, adulților, proveniți din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învățământul primar și gimnazial. Programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării şi finalizării învățământului obligatoriu fără a fi nevoite să-şi întrerupă eventualele activități profesionale sau familiale în care sunt angrenate.

Cititi mai mult “Au început activitățile persoanele ce fac parte din programul „A doua șansă””

Lansare selecție participanți la programul „Școala după Școală”

on

A fost lansată procedura de selecție a participanților la activitățile “Școala după școală”, ce vor fi organizate în cadrul proiectului „ȘCOALA FACE DIFERENȚA!” – POCU/74/6/18/104068, derulat de Inspectoratul Școlar Județean Cluj. Vor fi selectați 100 de elevi din toate cele 5 unități școlare, parteneri asociați în proiect.

Programul „Școală după școală” derulat în cadrul proiectului este un program complementar programului școlar obligatoriu, care propune organizarea, implementarea și monitorizarea unor activități integrate, centrate pe prevenția și reducerea abandonului școlar.

Cititi mai mult “Lansare selecție participanți la programul „Școala după Școală””

S-a lansat proiectul „ȘCOALA FACE DIFERENȚA!”

on

Proiectul „ȘCOALA FACE DIFERENȚA!” este implementat de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, pentru o perioadă de 36 de luni.
Obiectivul general al proiectului „ȘCOALA FACE DIFERENȚA!” vizează dezvoltarea și implementarea unor măsuri integrate în domeniul educației, în vederea creșterii participării școlare și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii, a 1.170 de persoane (copii, tineri, adulți) care fac parte din grupuri vulnerabile.

Cititi mai mult “S-a lansat proiectul „ȘCOALA FACE DIFERENȚA!””