steag UE

steag Guvernul Romaniei

steag Instrumente structurale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020

Creșterea participării școlare

Reducerea părăsirii timpurii a școlii

Reîntoarcerea în sistemul de educație

  • 60 de copii de vârstă antepreșcolară;
  • 220 de copii de vârstă preșcolară;
  • 540 de elevi din învățământul primar și secundar;
  • 95 de tineri cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani, care au părăsit timpuriu școala și nu au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite;
  • 50 de tineri cu vârste între 16-24 de ani care au un loc de muncă, dar nu au absolvit învățământul obligatoriu;
  • 55 de adulți cu vârste între 25-64 de ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu;
  • 150 de părinți/tutori ai copiilor din învățământul ante preșcolar și preșcolar, care prezintă risc de părăsire timpurie a școlii.

Obiectiv General

Obiectivul general al proiectului „ȘCOALA FACE DIFERENȚA!” – POCU/74/6/18/104068 este dezvoltarea și implementarea unor măsuri integrate în domeniul educației, pentru 1.170 de persoane (copii, tineri, adulți) ce fac parte din grupuri vulnerabile.

Galerie Foto